Voorkom overtreding van arbeidsregels in de schoonmaak

Voorkom overtreding van arbeidsregels in de schoonmaak

Recent bleek uit inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er in vijf Nederlandse vakantieparken regels werden overtreden. Op basis van eerdere risicoanalyses zijn de vijf vakantieparken uitgekozen. En jammer genoeg was het een succesvolle inspectie.

Zo werden er te lange werkdagen gemaakt, kreeg personeel te weinig uitbetaald en werden de identiteiten van anderen gebruikt. Een veelvoorkomend probleem in de schoonmaakbranche waar een digitale oplossing uitkomst had kunnen bieden. Lees verder om te ontdekken hoe..

Welke regels werden er overtreden

In twee van de onderzochte vakantieparken waren arbeiders werkzaam die de wet- en regelgeving met betrekking tot tewerkstelling¹ overtraden. Zij waren niet bevoegd om in Nederland te werken. Ook bestond het vermoeden dat de arbeidstijdenwet² en de wet tot vergoeding voor werkzaamheden werden overtreden. Verder is het niet- of onvoldoende controleren van ID kaarten³ door de werkgever is hier aan het licht gekomen. Zo werden er een aantal werknemers aangetroffen met ID kaarten die niet van hun waren én mensen die een uitkering in Nederland of België kregen en onder valse identiteit aan het werk waren.

Hoe kunnen eventuele boetes worden voorkomen?

Laten we voorop stellen dat het moedwillig overtreden van de wet- en regelgeving binnen de schoonmaakbranche niet volledig voorkomen kan worden. Wel kunnen verschillende digitale tools het makkelijker maken voor zowel de werknemer als werkgever. Door gebruik te maken van de verschillende tools ben jij als werkgever zo goed mogelijk voorbereid op eventuele controles.

Online ID identificatie en verificatie

Voor de schoonmaakbranche zijn er vele verschillende mogelijkheden voor het identificeren en verifiëren van identiteitsbewijzen, rijbewijs, paspoort of verblijfsvergunning. Een systeem gekoppeld aan een database zorgt voor directe controle. Zo kan een foto van een identiteitsbewijs naar een beveiligde omgeving worden gestuurd. 

Deze tool haalt geautomatiseerd diverse gegevens uit ieder type identiteitsdocument. De OCR machines zijn geïntegreerd met intelligente karakterherkenning (ICR) en intelligente 

ardoor documenten op drie manieren nauwkeurig worden herkend en uitgelezen. Zodra de foto’s en patronen van de karakters zijn uitgelezen door de software wordt er een resultaat teruggegeven in rapportvorm.

Tijd- en aanwezigheidsregistratie

Ook voor tijd- en aanwezigheidsregistratie worden talloze mogelijkheden gebruikt om te controleren of personen ook daadwerkelijk aanwezig zijn op de juiste momenten. Zijn er meerdere werknemers die zich onafhankelijk van elkaar moeten registreren, dan is een digitale prikklok de ideale oplossing. Zo heeft ieder individu een eigen unieke tag waarmee automatisch wordt vastgesteld wie op welk moment van de dag in- en uitklokt. 

Zijn er minder werknemers tegelijk aanwezig, dan kan het het registreren ook middels NFC- of QR stickers een oplossing zijn. Hierbij scan je de code of nfc sticker met behulp van je smartphone om aanwezigheid te registreren in een app. 

Software kan de werkelijke kloktijden vergelijken met de roosters van de schoonmaakmedewerkers. De rayonleider wordt tevens live genotificeerd indien men bijvoorbeeld 10 minuten te laat op het werk arriveert of te vroeg vertrekt.

¹ Voor werknemers van buiten Nederland die minder dan 3 maanden komen werken is een tewerkstellingsvergunning nodig. Wij kunnen dit toevoegen aan de module ID checker.
² Onze module tijdregistratie biedt mogelijkheden tot registratie van werktijden. 
³ Het controleren van id kaarten kan worden vereenvoudigd door onze module ID checker.