Hoe gevestigde merken effectief samenwerken met startups

Hoe gevestigde merken effectief samenwerken met startups

Digitale transformatie vereist nieuwe partnerschappen en buiten de gebaande paden denken. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het partnership tussen Vileda Professional, het huis- en schoonmaakmerk van Freudenberg, en FacilityApps is een best-practice voorbeeld van een win-win relatie tussen een gevestigd bedrijf en een onafhankelijke startup.

vileda facilityapps iot schoonmaak dirk manfred
Dirk Tuip, CEO van FacilityApps, en Manfred Zielbauer, General Manager bij Vileda.

Verhaal van Vileda Professional - Begrijpen dat je niet alles zelf kunt doen

In tegenstelling tot de geheimhouding en de silo-mentaliteit van traditionele innovatieprocessen in bedrijven, beschrijft de term "open innovatie" het strategische gebruik van informatie en innovatie van zowel binnen als buiten het bedrijf, met inbegrip van creatieve klanten, gemeenschappen, leveranciers, de academische wereld en startende ondernemingen.

Het verhaal van Vileda's open innovatie-initiatief begint met een moment van reflectie waar veel bedrijven mee te maken krijgen aan het begin van hun transformatieproces. In 2014 besefte Vileda dat er meer nodig was om de winstgevendheid van hun belangrijkste klantengroep - professionele schoonmaakbedrijven - te verhogen dan alleen betere materialen en efficiëntere schoonmaakmethodes.

Het beheer van remote werkkrachten blijft het belangrijkste pijnpunt en biedt de grootste hefboom om tegelijkertijd zowel de efficiëntie als de kwaliteit te verbeteren. Maatregelen zijn onder meer de digitalisering van alle papieren activiteiten en de invoering van digitale schoonmaakplannen en processen voor kwaliteitsbeheer, om er maar een paar te noemen.

Dit probleem werd opgelost met een holistische aanpak die krachtige oplossingen combineerde door gebruik te maken van software en het IoT. Manfred Zielbauer, Director of Business Development bij Vileda, herinnert zich de eerste contacten met de startup FacilityApps en wat zij te bieden hadden:

Manfred Zielbauer: "FacilityApps paste perfect bij ons: hun idee was om schoonmaakbedrijven een cloud-gebaseerde softwareoplossing aan te bieden om hen te helpen hun activiteiten beter te beheren in het digitale tijdperk. Dit was precies het product - en ook de technische competentie en ontwikkelingsmiddelen - dat Vileda Professional had gemist."

Benut uw volledige potentieel door outside-in innovatie.

In zijn rol als Director of Business Development bij Vileda gaf Manfred Zielbauer vorm aan het outside-in partnerschap met de startup FacilityApps.

Vileda realiseerde zich al snel dat deze nieuwe "outside-in innovation" benadering van het introduceren van externe expertise in het innovatieproces van een onderneming een sterke impact had op de cultuur van de organisatie: "In het begin van onze relatie was er een botsing van culturen: corporates vs. startups, oude economie vs. nieuwe economie, traditie vs. wendbaarheid.

Er was veel onzekerheid aan onze kant over de vraag of we in zee konden gaan met een onafhankelijke startup en welke voordelen zij konden bieden. Als familiebedrijf en traditionele onderneming zaten we gevangen in ons eigen 'not-invented-here-syndrome'.

Om deze barrières te overwinnen. Vileda moest eerst toegeven dat ze niet over de interne expertise en ontwikkelingsmiddelen beschikten voor een eigen, volwaardige IoT-oplossing. Na deze reset in de interne mindset. In combinatie met een sterk besef van de dringende noodzaak om actie te ondernemen. Het bedrijf zette zich al snel op alle niveaus in om digitalisering te zien als een nieuwe zakelijke kans.

Veelbelovende resultaten

De resultaten van Vileda's outside-in benadering van innovatie zijn nu al veelbelovend. "Het sterke partnerschap met FacilityApps zal ons in staat stellen om ons doel te bereiken: de realisatie van een slimme IoT-oplossing die gegevens van sensoren, mensen en machines combineert om zo routineonderhoud te transformeren in een schoonmaak-on-demand service", zegt de heer Zielbauer.

"Voor Vileda heeft dit nieuwe businessmodel van softwareverkoop geleid tot een reeks nieuwe inzichten. Een daarvan is dat nieuwe inkomstenstromen een nieuwe manier van denken en nieuwe processen vereisen. Een ander inzicht is dat het in de toekomst van vitaal belang zal zijn om over gegevens en inzichten te beschikken over het gebruik van onze producten. Onze samenwerking met FacilityApps is nog steeds een relatie met een onafhankelijke, externe partner. Dat kan tot onzekerheid leiden, maar het helpt ook om snelheid en wendbaarheid te behouden."

Beste praktijken voor succesvolle partnerschappen met startende ondernemingen

Wat kunnen andere bedrijven leren van Vileda, nu ze de overstap maken naar digitalisering en het IoT? Wat zijn de beste praktijken voor bedrijven die een partnerschap willen aangaan met startende bedrijven? De heer Zielbauer vat de belangrijkste lessen als volgt samen:

1. Startups hebben te maken met onzekerheden. Grote ondernemingen hebben uitgebreide processen opgebouwd om onzekerheden weg te nemen en risico's te verminderen. Om belemmeringen te overwinnen en "het comfortniveau van de belanghebbenden van de onderneming te verhogen," moeten ondernemingen:

  • Ontwerp in eerste instantie een klein, welomschreven, geïsoleerd proefproject, met een laag waargenomen risico maar reële potentiële resultaten
  • Het aantal besluitvormers tot een minimum beperken
  • Een afzonderlijk, specifiek budget voor proefprojecten
  • het succes van het proefproject bepalen en afspraken maken over de belangrijkste meetcriteria

2. Installeer belangrijke contacten aan beide zijden om te fungeren als brug, vertaler of bemiddelaar tussen het opstartteam en de onderneming.
3. Zorg voor betrokkenheid van het topmanagement; stel langetermijndoelstellingen en prestatie-indicatoren vast, en meet deze vervolgens dienovereenkomstig.
4. 4. Heb de moed om samen nieuwe wegen te verkennen; het is de moeite waard!

Bron: Bosch blog IOT

 

faciliteitapp logo

Meer over sensoren en andere IoT
reinigingsoplossingen?

Uw interesse gewekt? Ontdek meer relevante documentatie over recente technologische ontwikkelingen in de schoonmaak- en facilitaire sector in ons leercentrum.

Kenniscentrum

 

 

 

Hoe gevestigde merken effectief samenwerken met startups

Hoe gevestigde merken effectief samenwerken met startups

Digitale transformatie vereist nieuwe samenwerkingsverbanden en leren denken buiten de kaders. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De samenwerking tussen Vileda Professional, het huis- en schoonmaakmerk van Freudenberg, en FacilityApps is een best practice voorbeeld van een win-win relatie tussen een gevestigd bedrijf en een onafhankelijke startup.

vileda facilityapps iot schoonmaak dirk manfred
Dirk Tuip, CEO van FacilityApps, en Manfred Zielbauer, General Manager bij Vileda.

Het verhaal van Vileda Professional - Begrijp dat je niet alles zelf kunt doen.

In tegenstelling tot de geheimzinnigheid en silomentaliteit van de traditionele innovatieprocessen van bedrijven, beschrijft de term "open innovatie" het strategisch gebruik van informatie en innovatie van zowel binnen als buiten het bedrijf, met inbegrip van creatieve klanten, gemeenschappen, leveranciers, de academische wereld en startende bedrijven.

Het verhaal van Vileda's open innovatie-initiatief begint met een moment van reflectie waar veel bedrijven aan het begin van hun transformatietraject mee te maken hebben. In 2014 realiseerde Vileda zich dat er meer nodig was om de winstgevendheid van hun belangrijkste klantengroep - professionele schoonmaakbedrijven - te verhogen dan alleen betere materialen en efficiëntere schoonmaakmethoden.

Het beheer van afgelegen werknemers blijft het belangrijkste pijnpunt en biedt de grootste hefboom om zowel de efficiëntie als de kwaliteit te verbeteren. Maatregelen omvatten de digitalisering van alle papiergebaseerde activiteiten en de invoering van digitale reinigingsplannen en kwaliteitsmanagementprocessen, om er maar een paar te noemen.

Dit probleem werd opgelost met een holistische aanpak, waarbij krachtige oplossingen werden gecombineerd met een combinatie van krachtige software en het ivd. Manfred Zielbauer, Director of Business Development bij Vileda, herinnert zich de eerste touchpoints met de startup FacilityApps en wat ze boden:

Manfred Zielbauer: "FacilityApps paste perfect bij ons: hun idee was om schoonmaakbedrijven een cloud-gebaseerde softwareoplossing te bieden om hen te helpen hun activiteiten in het digitale tijdperk beter te beheren. Dit was precies het product - en ook de technische competentie en ontwikkelingsmiddelen - dat Vileda Professional ontbrak".

Benut uw volledige potentie door outside-in innovatie.

In zijn rol als Director of Business Development bij Vileda heeft Manfred Zielbauer vorm gegeven aan de outside-in samenwerking met de startup FacilityApps.

Vileda realiseerde zich al snel dat deze nieuwe "outside-in innovation"-aanpak om externe expertise te introduceren in het innovatieproces van een bedrijf een sterke impact had op de cultuur van de organisatie: "In het begin van onze relatie was er een botsing van culturen: corporates versus startups, oude economie versus nieuwe economie, traditie versus wendbaarheid.

Van onze kant was er veel onzekerheid over de vraag of we een onafhankelijke startup zouden kunnen starten en welke voordelen deze zou kunnen bieden. Als familiebedrijf en traditioneel bedrijf zaten we gevangen in onze eigen 'niet-uitgevonden-haar-syndroom'"".

Om deze barrières te overwinnen. Vileda moest eerst toegeven dat het hun ontbrak aan de interne expertise en ontwikkelingsmiddelen voor hun eigen volledige ivd-oplossing. Na deze reset in de interne mentaliteit. Gekoppeld aan een sterk besef van de dringende behoefte aan actie. Het bedrijf zette zich al snel op alle niveaus in om digitalisering als een nieuwe zakelijke kans te zien.

Veelbelovende Resultaten

De resultaten van Vileda's outside-in benadering van innovatie zijn al veelbelovend. "De sterke samenwerking met FacilityApps stelt ons in staat om ons doel te bereiken: de realisatie van een slimme ivd-oplossing die gegevens van sensoren, mensen en machines combineert om routinematig onderhoud om te zetten in een cleaning-on-demand service", aldus Zielbauer.

"Voor Vileda heeft dit nieuwe businessmodel van verkoop van software geleid tot een reeks nieuwe inzichten. Een daarvan is dat nieuwe inkomstenstromen een nieuwe manier van denken en nieuwe processen vereisen. Een andere is dat het in de toekomst van vitaal belang zal zijn om over gegevens en inzichten te beschikken over het gebruik van onze producten. Onze samenwerking met FacilityApps is nog steeds een relatie met een onafhankelijke, externe partner. Dit kan leiden tot onzekerheid, maar het draagt ook bij aan het behoud van snelheid en wendbaarheid".

Best practice voor succesvolle samenwerking met startups

Wat kunnen andere bedrijven van Vileda leren bij de overgang naar digitalisering en het ivd? Wat is best practice voor bedrijven die een partnerschap met startende bedrijven willen aangaan? De heer Zielbauer vat de kernlessen als volgt samen:

1. Startups gaan in onzekerheden om. Grote bedrijven hebben uitgebreide processen opgebouwd om onzekerheden weg te nemen en risico's te verminderen. Om barrières te overwinnen en "het comfortniveau van de bedrijfsstakeholders te verhogen", zouden bedrijven dat moeten doen:

  • Ontwerp in eerste instantie een klein, goed gedefinieerd, geïsoleerd proefproject, met een laag gepercipieerd risico maar echte potentiële resultaten.
  • Beperk het aantal besluitvormers tot een minimum.
  • Een apart, specifiek budget voor proefprojecten beschikbaar stellen
  • Bepaal het succes van het proefproject en maak afspraken over de belangrijkste meetmethoden.

2. Installeer belangrijke contacten aan beide zijden om op te treden als brug, vertaler of bemiddelaar tussen het startende team en de onderneming.
3. Zorgen voor betrokkenheid van het topmanagement; langetermijndoelstellingen en prestatie-indicatoren vaststellen en deze vervolgens meten.
4. Heb de moed om samen nieuwe wegen te verkennen; het is de moeite waard!

Bron: Bosch blog IOT

 

faciliteitapp logo

Meer over sensoren en andere Internet of Things
schoonmaak technologie?

Hongerig naar meer? Ontdek meer relevante documentatie over recente technologische ontwikkelingen in de schoonmaak- en facilitaire sector in ons kenniscentrum.

Kennis-Centrum